Termíny:

  • Strediská strediská odbornej praxe (SOP)
    do 3.10.2023 vytvoria protokol a podpísaný, opečiatkovaný odošlú 2x príslušnému RڊS.
  • Regionálne úrady školskej správy
    do 3.11.2023 vytvoria protokol za kraj a podpísaný, opečiatkovaný odovzdajú CVTI SR.