Konzultácie týkajúce sa internetovej aplikácie Škol (MŠVVŠ SR) 27-01

CVTI SR - ŠVS Bratislava

František Putera
frantisek.putera@svsba.sk
02/ 6929 5502