Výkaz o strediskách odbornej praxe (SOP) podža stavu k 15.9.2024

Škol (MŠVVM SR) 27-01
Rok2024
Mesiac09

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
Za ochranu dôverných údajov zodpovedá MŠVVM SR.


Zber údajov bude sprístupnený v septembri 2024 !


Termíny:

  • Riaditežstvo SOP
    vytvorí protokol a do 3.10.2024 podpísaný, opečiatkovaný odošle 2x príslušnému RڊS.
  • Regionálne úrady školskej správy
    vytvoria protokol za kraj a do 3.11.2024 podpísaný, opečiatkovaný odovzdajú CVTI SR.